Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 171


EHK 171  Asistenční systémy řidiče - DCAS

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA  ASISTENČNÍCH SYSTÉMU ŘIDIČE 

 

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M a N s hlediska jejich asistenčních systémů.

Tento předpis se nevztahuje na vozidla z hlediska jejich automaticky ovládaných funkcí řízení (ACSF) nebo funkcí pro zmírnění rizika (RMF), které byly schváleny podle předpisu OSN č. 79, a to ani v případě, že systém současně vykonává podélné řízení.

Pokud však výrobce prohlásí, že taková ACSF nebo RMF je součástí DCAS, platí tento předpis OSN bez ohledu na to, zda byla rovněž schválena podle předpisu OSN č. 79.

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0  původní znění 22.09.2024 2024/37 - v překladu  

 Předpis EHK č.171 je přílohou č. 170 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Předmět: Asistenční systémy řidiče (DCAS)