Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 170


EHK 170  Dětské zádržné systémy v autobusech

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA  dětských zádržných systémů pro bezpečnější přepravu dětí v autobusech a autokarech

 

Tento předpis platí pro vestavěné dětské zádržné systémy  vozidlech kategorií M2 a M3 třídy B a třídy III s ohledem na zajištění dětí od 40 do 150 cm na sedadlech vozidla po a proti směru jízdy.

Na žádost výrobce se tento předpis může rovněž vztahovat na jakékoli vestavěné dětské zádržné systémy instalované ve vozidlech kategorií M2 nebo M3 tříd I, II a A.1 

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0  původní znění 21.06.2024 2023/135  

 Předpis EHK č.170 je přílohou č. 169 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 590 Kč
Předmět: Dětské zádržné systémy v autobusech