Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 169


EHK 169  Záznamník událostí (EDR) - pro těžká nákladní vozidla 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA ZÁZNAMU UDÁLOSTÍ (EDR) U TĚŽKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Tento předpis platí pro vozidla M2, M3, N2 a N3

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0  původní znění 21.06.2024 2023/134/Rev.1  

 Předpis EHK č.169 je přílohou č. 168 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 500 Kč
Předmět: Záznamník událostí (EDR) - pro těžká nákladní vozidla