Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 168


EHK 168  Emise vozidel v reálném provozu ( RDE)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA  EMISÍ ZA REÁLNÝCH JÍZDNÍCH PODMÍNEK

 

Tento předpis platí pro vozidla kategorie M1, M2, N1

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0  původní znění 26.03.2024 2023/77  

 Předpis EHK č.168 je přílohou č. 167 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 895 Kč
Předmět: Emise vozidel v reálném provozu