Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 166


EHK 166   Zranitelní účastníci provozu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA POVĚDOMÍ ŘIDIČE O ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍCÍCH PROVOZU 

v těsné dopředné a podélné boční blízkosti vozidla

 

Tento předpis platí pro vozidla kategorie M1 a N1.

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0   08.06.2023 2022/139  

 Předpis EHK č.166 je přílohou č. 165 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 738 Kč
Předmět: Zranitelní účastníci provozu