Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 165


EHK 165  Výstraha při couvání 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA 

ZVUKOVÝCH VÝSTRAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI COUVÁNÍ A PRO MOTOROVÁ VOZIDLA S OHLEDEM NA JEJICH ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY PŘI COUVÁNÍ

 

Tento předpis platí pro vozidla kategorie M2 (M > 3500 kg), N2, N3 and M3

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 00 0   19.01.2023 2022/88  

 Předpis EHK č.165 je přílohou č. 164 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 807 Kč
Předmět: Výstraha při couvání