Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 164


EHK 164  Pneumatiky s hroty 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA  PNEUMATIK S HROTY  

Tento předpis platí pro vozidla kategorie C1, C2 a C3 s ohledem na jejich výkonost na sněhu.

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od  / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0

   164000i0

14.10.2022

2022/43

 
  00 1 0

 164010i0

24.09.2023

2023/7

 

 Předpis EHK č.164 je přílohou č. 163 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 963 Kč
Předmět: Pneumatiky s hroty