Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 163


EHK 163  Poplašné systémy 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA  POPLAŠNÉHO SYSTÉMU  VOZIDLA 

Tento předpis platí pro vozidla kategorie :

(a)     Pokud jsou instalovány poplašné systémy, jsou primárně vyhrazeny vozidlům kategorií M1 a N1 s maximální hmotností ne více než 2 tuny

(b)     Vozidla kategorie M1 a vozidla kategorie N1  s maximální hmotností ne více než 2 tuny s ohledem na instalované poplašné systémy.

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

         163000i0 30.09.2021 2021/50  
  00 1 0  163010i0 08.10.2022 2022/51  
  00 2 0  163020i0 05.06.2023 2022/127  

 Předpis EHK č.163 je přílohou č. 162 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 023 Kč
Předmět: Poplašný systém