Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 161


EHK 161  Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím  

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY MOTOROVÝCH VOZIDEL PŘED NEOPRÁVNĚNÝM

POUŽITÍM A SCHVÁLENÍ ZAŘÍZENÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ (POMOCÍ BLOKOVACÍHO SYSTÉMU)

Tento předpis se týká schvalování vozidel kategorií M1 a N1.

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 
00
 161000i0
30.09.2021
2020/48 
 
  00  1  0   08.10.2022 2022/27  
  00 2 0  161020i0 08.10.2022 2022/28  
  00 3 0  161030i0 05.06.2023 2022/146  
  00 4 0   15.06.2024 2023/103  

  Předpis EHK č.161 je přílohou č. 160 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 858 Kč
Předmět: Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím