Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 160


EHK 160  Záznamník událostí (EDR)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA ZÁZNAMNÍKU UDÁLOSTÍ (EDR- Event Data Recorder)

Tento předpis se týká schvalování vozidel kategorií M1 a N1 s ohledem na jejich záznamník událostí 

 

RevizeSérie Doplněk  OpravaIntegrovaný soubor Platnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument  
Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od
 
00
 160000i0
30.09.2021
2020/123/Rev.1 
 
  00 1 0  160010i0 08.10.2022 2022/25/Rev.1  
  00 2 0   15.06.2024 2023/101  
  01 0 0  160100i0 22.03.2022 2021/58  
  01 1 0   08.10.2022 2022/26  chyby číslování odstavců ve změnovém dokumentu nelze integrovat
  01 2 0   15.06.2024 2023/102  
  02 0 0   15.06.2024 2023/98/Rev.1  

  Předpis EHK č.160 je přílohou č. 159 EHK/OSN  Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 803 Kč
Předmět: Záznamník událostí (EDR)