Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 159


EHK 159  -  Informační systém pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla (MOIS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO DETEKCI CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘI ROZJEZDU VOZIDLA (MOIS - MOVING OFF INFORMATION SYSTEM)

Tento předpis se týká schvalování vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3

- s ohledem na palubní systém pro detekci chodců a cyklistů a informování řidiče o jejich blízké přítomnosti v mrtvém úhlu před vozidlem a

pokud je strategií výrobce vyhodnoceno jako potřebné, varování řidiče o potenciální kolizi.

 

Revize
Série
Doplněk
Oprava
Integrovaný soubor
Platnost od / Schváleno WP 29
Změnový soubor
Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od
 
 00
 
10.06.2021
2020/122
 
  00 1 0 159010i0 22.06.2022 2021/104  
  00 2 0 159020i0  05.06.2023 2022/124, 2022/125  

 

 Předpis EHK č.159 je přílohou č. 158  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 726 Kč
Předmět: Informační systém pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla (MOIS)