Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 158


EHK 158 - Zařízení pro jízdu dozadu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO JÍZDU DOZADU A MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA

POVĚDOMÍ ŘIDIČE O ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍCÍCH SILNIČNÍHO PROVOZU ZA VOZIDLY

Tento předpis se týká schvalování:

- zařízení pro jízdu dozadu, definovaných v části I určených k montáži na vozidla kategorie M a N.

- montáže zařízení pro jízdu dozadu, definovaných v části II na vozidla, pokud jsou namontována na vozidla kategorie M a N.

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 

 00

158000i0

10.06.2021

2020/121

 

  00 1 0 158010i0  22.06.2022 2021/103  
  00 2 0   05.06.2023 2022/123/Rev.1  
  00 3 0   22.09.2024 2024/12  

 

 Předpis EHK č.158 je přílohou č. 157  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

 

 

 

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 562 Kč
Předmět: Zařízení pro jízdu dozadu