Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 157


EHK 157  - Automatizované udržování jízdního pruhu (ALKS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA SYSTÉMU PRO AUTOMATIZOVANÉ UDRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU (ALKS)

Tento předpis se týká systému automatizovaného udržování jízdního pruhu (ALKS) pro vozidla kategorie M1. 

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00 157000i0 22.01.2021  2020/81  
   00 1 0 157010i0 30.09.2021  2021/17  
  00 2 0 157020i0 07.01.2022  2021/74  
  00 3 0 157030i0  22.06.2022 2021/143/Rev.1  
  00 4     15.06.2024 2023/131  
 Rev.1 01 0 0 157100i0 04.01.2023 2022/59/Rev.1  
  01 1 0 157110i0  24.09.2023 2023/17  
  01 2 0   15.06.2024 2023/132  

 Předpis EHK č.157 je přílohou č. 156  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 519 Kč
Předmět: Automatizované udržování jízdního pruhu (ALKS)