Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 156


EHK 156  - Aktualizace softwaru a systém jejich správy  

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍCH SE SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA AKTUALIZACE SOFTWARU A SYSTÉMU SPRÁVY AKTUALIZACÍ SOFTWARU  

 

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorií M, N, O, R, S a T, které umožňují aktualizace softwaru.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00  0  0 156000i0   22.01.2021  2020/80  

 Předpis EHK č.156 je přílohou č. 155  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 495 Kč
Předmět: Aktualizace SW a systém jejich správy