Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 155


EHK 155 - Kybernetická bezpečnost a systém jejího řízení

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A JEJICH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M a N s ohledem na kybernetickou bezpečnost.

Tento předpis se vztahuje také na vozidla kategorie O, pokud jsou vybavena alespoň jednou elektronickou řídicí jednotkou.

Tento předpis se vztahuje také na vozidla kategorií L6 a L7, pokud jsou vybavena funkcí automatického řízení od úrovně 3 a výše, jak je definováno v referenčním dokumentu s definicemi automatického řízení WP.29 a obecnými zásadami pro vytváření OSN předpisu pro automatizovaná vozidla (ECE/TRANS/WP.29/1140)

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00   0  1 a 2  155000i0  22.01.2021 2020/79, 2020/94, 2020/97  
  00 1 0  155010i0 08.10.2022 2022/54  
  00 2 0   05.01.2024 2023/70  

 Předpis EHK č.155 je přílohou č. 154  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 023 Kč
Předmět: Kybernetická bezpečnost