Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 154


EHK 154  - V přípravě

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ 

týkající se .....

 

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00  0  0   22.01.2021  2020/77, 2020/92  
  01   0  0   22.01.2021  2020/78, 2020/93  

 Předpis EHK č.154 je přílohou č. 153  EHK/OSN Dohody z r. 1958.