Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 154


EHK 154  -  Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ  lehkých osobních a užitkových vozidel,

s ohledem na emisní kritéria oxidu uhličitého, spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a dojezdu na elektrický pohon (WLTP)

 

Tento předpis specifikuje požadavky pro dvě úrovně typového schválení. Jedna úroveň požaduje provedení zkoušek podle 4-fázového cyklu WLTC (nízká, střední, vysoká a zvlášť vysoká, podle specifikace v příloze B1) – toto se nazývá úroveň 1A. Druhá úroveň požaduje zkoušení podle 3-fázového cyklu WLTC (nízká, střední a vysoká, podle specifikace v příloze B1) a tato úroveň je označována, jako 1B.

Kde se požadavky tohoto předpisu vztahují výhradně k úrovni 1A nebo úrovni 1B, text předpisu použije označení „pouze úroveň 1A“ nebo „pouze úroveň 1B“, v místě, kde identifikuje začátek specifických požadavků.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00  0  0 154000i0 22.01.2021 2020/77, 2020/92            
  00  1  0 154010i0 30.09.2021 2021/56  
  01   0  0 154100i0 05.08.2021 2020/78, 2020/93  
  01  1  0 154110i0 30.09.2021 2021/57  
  02  0  0 154200i0 08.10.2022 2022/41/Rev.1  
  02  1  0   15.06.2024 2023/127  
  03  0  0 154300i0 08.10.2022 2022/42/Rev.1  
  03  0  0   15.06.2024 2023/128  

 Předpis EHK č.154 je přílohou č. 153  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 22 352 Kč
Předmět: Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)