Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 153


EHK 153  - Integrita palivového systému a bezpečnost elektrické hnací soupravy při nárazu zezadu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ O SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA INTEGRITY PALIVOVÉHO SYSTÉMU A

BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÉ HNACÍ SOUPRAVY V PŘÍPADÉ NÁRAZU ZEZADU   

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M1 s celkovou přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kg a na vozidla kategorie N1 s ohledem na integritu palivového systému a bezpečnost elektrické hnací soustavy pracující při vysokém napětí v případě nárazu zezadu.

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

          22.01.2021 2020/76   
  00 1 0   09.06.2021 2020/114  
  00 2 0 153020i0 22.06.2022 2021/127  
  00 3 0 153030i0 05.01.2024 2023/56  
  00 4 0   15.06.2024 2023/125  

 Předpis EHK č.153 je přílohou č. 152  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 210 Kč
Předmět: Integrita palivového systému a bezpečnost elektrické hnací soupravy při nárazu zezadu