Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 152


EHK 152  - Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ 

týkající se pokročilých nouzových brzdových systémů (AEBS) ve vozidlech kategorie M1 a N1, a primárně používaných v podmínkách městského provozu.

 

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 152000i0  22.01.2020  2019/61  
  00 1 0 152010i0 25.09.2020 2020/9  
  00  2 0 152020i0 03.01.2021 2020/98  
  00 3 0 152030i0 30.09.2021 2021/15  
  00 4 0 152040i0 22.06.2022 2021/140  
  00 5 0 152050i0  08.10.2022 2022/18+para.81  
  00 6 0 152060i0 24.09.2023 2023/14+para 90  
  01 0 0 152100i0 25.09.2020 2020/10  
  01 1 0 152110i0 03.01.2021 2020/69  
  01 2 0 152120i0 30.09.2021 2021/16  
  01 3 0 152130i0  22.06.2022 2021/141  
  01 4 0 152140i0 08.10.2022 2022/19+para.81  
  01 5 0 152150i0  24.09.2023 2023/15+para 90  
  02 0 0 152200i0 30.09.2021 2021/18  
  02 1 0 152210i0  22.06.2022 2021/142  
  02 2 0 152220i0 08.10.2022 2022/20+para.81  
  02 3 0 152230i0 24.09.2023 2023/16+para 90  

 Předpis EHK č.152 je přílohou č. 151  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 829 Kč
Předmět: Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)