Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 152


EHK 152  - Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ 

týkající se pokročilých nouzových brzdových systémů (AEBS) ve vozidlech kategorie M1 a N1, a primárně používaných v podmínkách městského provozu.

 

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00  152000i0  22.01.2020  2019/61  

 Předpis EHK č.152 je přílohou č. 151  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 754 Kč
Předmět: Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)