Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 151


EHK 151  INFORMAČNÍ SYSTÉM SLEPÝCH MÍST -  DETEKCE JÍZDNÍCH KOL

 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ

MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O SLEPÝCH MÍSTECH DETEKCE JÍZDNÍCH KOL

Tento předpis se vztahuje na informační systém slepého místa vozidel kategorií N2 (> 8 t maximální přípustné hmotnosti) a N3. Vozidla kategorie N2 ( ≤ 8 t maximální přípustné hmotnosti), M2 a M3 mohou být schváleny na žádost výrobce.

Požadavky tohoto předpisu jsou tak formulovány tak, aby se vztahovaly na vozidla, která jsou zkonstruována pro pravostranný provoz. U vozidel konstruovaných pro levostranný provoz se tyto požadavky aplikují s převrácenými kritériemi, kde je to vhodné.

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00  151000i0  15.11.2019  2019/28  
   00 1 0  151010i0  25.09.2020 2020/18  
  00 2 0  151020i0 09.06.2021 2020/105  
  00 3 0  151030i0 22.06.2022 2021/102  
  00 4 0  151040i0 05.06.2023 2022/147  

 Předpis EHK č.151 je přílohou č. 150  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 759 Kč
Předmět: Informační systém slepých míst detekce jízdních kol