Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 150


 

EHK 150  Zařízení s vratným odrazem (RRD)

 JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ  ZAŘÍZENÍ S VRATNÝM ODRAZEM A ZNAČENÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA A JEJICH PŘÍVĚSY

 Tento předpis slučuje ustanovení jednotlivých UN předpisů č. 3, 27, 69, 70 a 104 do jednoho UN předpisu 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00   15.11.2019 2018/159/Rev.1  
   00 1 0  150010i0 29.05.2020 2019/83  
   00 2 0  150020i0 25.09.2020 2020/34  
  00 3 0  150030i0  30.09.2021 2021/47  
  00 4 0  150040i0 22.06.2022 2021/96  
  00 5 0  150050i0  24.09.2023 2023/39  
  00 6 0   22.09.2024 2024/26  
  01 0 0  150100i0 04.01.2023 2022/94  
  01 1 0  150110i0 24.09.2023 2023/40+para 93  
  01 2 0   22.09.2024 2024/27  

 Předpis EHK č.150 je přílohou č. 149  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 608 Kč
Předmět: Zařízení s vratným odrazem