Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 149


EHK 149  Zařízení pro osvětlení vozovky (RID)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ  (SVĚTLOMETŮ) PRO OSVĚTLENÍ VOZOVKY A SYSTÉMŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Tento předpis slučuje ustanovení jednotlivých UN předpisů č. 19. 98. 112. 113. 119 a 123 do jednoho předpisu

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00   15.11.2019 2018/158/Rev.1  
  00 1 0 149010i0 29.05.2020 2019/82, 2019/125  
  00 2 0 149020i0  25.09.2020 2020/33  
  00 3 0 149030i0 30.09.2021 2021/46  
  00 4 0 149040i0 22.06.2022 2021/95  
  00 5 0 149050i0 08.10.2022 2022/38  
  00 6 0 149060i0  05.06.2023 2022/115  
  00 7 0 149070i0  24.09.2023 2023/37  
  00 8 0   22.09.2024 2024/24  
  01 0 0 149100i0 04.01.2023 2022/93 + para. 143  
  01 1 0 149110i0  24.09.2023 2023/38+para 93  
  01 2 0   15.06.2024 2023/97  
  01 3 0   22.09.2024 2024/25+para.96  

 Předpis EHK č.149 je přílohou č. 148  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 587 Kč
Předmět: Zařízení pro osvětlení vozovky (RID)