Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 148


EHK 148 Zařízení pro světelnou signalizaci (LSD)

 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ (SVÍTILEN) SVĚTELNÉ SIGNALIZACE MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

Tento předpis slučuje ustanovení jednotlivých UN¨předpisů č. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 a 91 do jednoho předpisu a  aplikuje na následující svítilny:

Svítilny pro osvětlení zadní registrační tabulky
Směrové svítilny
Obrysové svítilny
Brzdové svítilny
Doplňkové obrysové svítilny
Zpětné světlomety
Manévrovací svítilny
Zadní mlhové svítilny
Parkovací svítilny
Denní svítilny
Boční obrysové svítiln

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   0   15.11.2019  2018/157  

 Předpis EHK č.148 je přílohou č. 147  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 170 Kč
Předmět: Zařízení pro světelnou signalizaci (LSD)