Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 147


EHK 147 - Mechanické spojovací části zemědělských vozidel 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE:

Tento předpis se vztahuje pro vozidla kategorií  T.  (podrobněji viz.předpis Oblast působnosti)   

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

0 0 0 0 147000i0 02.01.2019  2018/69  

Předpis EHK č.147  je přílohou č. 146  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 463 Kč
Předmět: Mechanické spojovací části zemědělských vozidel