Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 146


EHK 146 - Vodíkové a palivové články vozidel kategorie  L

 JEDNOTNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE:

Tento předpis se vztahuje pro vozidla kategorií  L.  (podrobněji viz.předpis Oblast působnosti)   

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

0 0 0 0 146000i0 02.01.2019  2018/68  

Předpis EHK č.146  je přílohou č. 145  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 782 Kč
Předmět: Vodíkové a palivové články vozidel kategorie L