Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 145


EHK 145  Kotevní systémy a horní úchyty ISOFIX a polohy sedění i-Size

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ  VOZIDEL Z HLEDISKA KOTEVNÍCH SYSTÉMŮ ISOFIX, HORNÍCH ÚCHYTŮ ISOFIX A POLOH SEDÉNÍ I-SIZE

Tento předpis se vztahuje na:

- vozidla kategorie M1 z hlediska jejich kotevních systémů ISOFIX a jejich kotevních úchytů horního připojení  ISOFIX určené pro dětské zádržné systémy. Ostatní kategorie vozidel vybavené úchyty ISOFIX musí také vyhovět ustanovením tohoto předpisu;

- vozidla jakékoliv kategorie z hlediska jejich poloh sedění i-Size, pokud jsou definovány výrobcem vozidla.

 

Revize

 Série

Doplněk 

Oprava 

Integrovaný soubor 

 Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 

 

 

 

 

19.07.2018

2017/133 - návrh předpisu

 

  00 0 1 145001i0 26.06.2019 2019/57  
  00 1 0 145010i0  22.06.2022 2021/126  
  00 2 0 145020i0  04.01.2023 2022/68  
  00 3 1   15.06.2024 2023/124 a Corr.1  
  01 0 1   15.06.2024 2023/112 a Corr.1  

 Předpis EHK č.145 je přílohou č.144 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 727 Kč
Předmět: ISOFIX