Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 142


EHK 142 Nařízení o montáži pneumatik

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE JEJICH PNEUMATIK

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M1, pokud jde o montáž pneumatik.

To neplatí pro vozidla, jejichž podmínky použití jsou neslučitelné s vlastnostmi pneumatik třídy C1 a C2 a na vozidla s ohledem na jejich montáž:

- pro dočasné použití jako rezervní jednotka; 

- pneumatiky samonosné nebo samonosné systémy při provozu v jejich režimu se systémem s prázdnou pneumatikou;

- systém monitorování tlaku v pneumatikách.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29 

Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00  0 0 142000i0  22.01.2017 2016/64  
  00 1 0 142010i0 16.10.2018 2018/14  
 1 01 0 0 142100i0 30.09.2021 2021/11  
  01 1 0 142110i0  08.10.2022 2022/10  

 Předpis EHK č.142 je přílohou č.141 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 440 Kč
Předmět: Nařízení o montáži pneumatik