Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 137


EHK 137 Čelní náraz se zaměřením na zádržné systémy

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY PŘI ČELNÍM NÁRAZU, SE ZAMÉŘENÍM NA ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY

Tento předpis platí pro vozidla kategorie M1s maximální přípustnou hmotností menší než 3,5 tun; jiná vozidla mohou být schválena na žádost výrobce.

 

RevizeSérie Doplněk OpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 

00

0

0

137000i0 

09.06.2016

2015/105 

 
  00 1 0 137010i0 29.12.2018 2018/43  
 

01

0

0

137100i0

17.12.2016

2015/106

 
  01 1 0 137110i0 29.12.2018 2018/77  
 1 01 2 0 137120i0 28.05.2019 2018/140  
  01 3 0 137130i0  03.01.2021 2020/59  
  02 0 0 137200i0 09.06.2021 2020/110  
  01 4 0 137140i0 04.01.2023 2022/66  
 2 02 1 0   07.01.2022 2021/64   
  02 2 0 137220i0  22.06.2022 2021/125  
  02 3 0 137230i0  04.01.2023 2022/67  
  02 4 0 137240i0  05.01.2024 2023/55  
  03 0 0 137300i0  15.06.2024 2023/111  

 Předpis EHK č.137 je přílohou č. 136 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 851 Kč
Předmět: Čelní náraz se zaměřením na zádržné systémy