Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 136


 EHK 136 Elektrická vozidla kategorie L

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL KATEGORIE L Z HLEDISKA SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA ELEKTRICKÝ POHON

Tento předpis se nevztahuje na bezpečnostní požadavky silničních vozidel po jejich nárazu.

- Část I: Bezpečnostní požadavky na elektrické hnací ústrojí vozidel kategorie L1 s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 6 km/h, vybavená jedním nebo více trakčními motory, provozovanými elektrickou energií, která nejsou trvale připojena k síti, a jejichž systémy s vysokým napětím jsou galvanicky připojeny k vysokonapěťové sběrnici elektrického hnacího ústrojí.

- Část II: Bezpečnostní požadavky na dobíjecí [elektrotechnické] systém energie (Energy Storage System = REESS) u vozidel kategorie L s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 6 km/h, který je vybaven jedním nebo více trakčními motory, provozovanými elektrickou energií, a která nejsou trvale připojena k síti.

Část II tohoto předpisu se nevztahuje na REESS, jejichž hlavním použitím je dodávat energii pro spuštění motoru a/nebo osvětlení a/nebo pro další pomocné systémy vozidel.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 136000i0 20.01.2016 2015/69  
  01 0 0 136100i0 04.01.2023 2022/72  

Předpis EHK č.136 je přílohou č.135 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 263 Kč
Předmět: Elektrická vozidla kategorie L