Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 125


EHK 125 Dopředný výhled řidiče

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA DOPŘEDNÉHO POLE VÝHLEDU ŘIDIČE

Tento předpis se vztahuje na dopředné pole výhledu v úhlu 180° u řidičů vozidel kategorie M1.

Účelem předpisu je zajištění dostatečného pole výhledu, jsou-li čelní sklo a ostatní zasklené povrchy suché a čisté.

Požadavky tohoto předpisu jsou formulovány pro aplikaci u vozidel kategorie M1 s levostranným řízením. U vozidel kategorie M1 s pravostranným řízením se tyto požadavky tam kde je to vhodné použijí s obrácenými kritérii.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 2 0 125020i0 19.08.2010    
  00 3 1 125031i0 09.12.2010    
 1 00 4 0 125040i0 26.07.2012    
 2 01 0 0 125100i0 15.07.2013    15.07.2015
  01 1 0 125110i0 08.10.2016 2016/15  
  01 2 0 125120i0  30.09.2021 2021/22   
  02 0 0 125200i0 22.06.2022 2021/100  
  01 3 0 125130i0 08.10.2022 2022/23  
  02 1 0 125210i0 08.10.2022 2022/24  
  02 2 0 125220i0 05.06.2023 2022/122  
  02 3 0 125230i0  24.09.2023 2023/22+para 92  

Předpis EHK č. 125 je přílohou č. 124 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 016 Kč
Předmět: Dopředný výhled řidiče