Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 121


EHK 121 Identifikace a značení ovládačů a sdělovačů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA UMÍSTĚNÍ A IDENTIFIKACE RUČNÍCH OVLÁDAČŮ, KONTROLEK A INDIKÁTORŮ

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M a N. Stanovuje požadavky na umístění, identifikaci, barvu a osvětlení ručních ovládačů motorových vozidel, kontrolek a indikátorů. Je určen pro zajištění přístupnosti a viditelnosti ovládačů,

kontrolek a indikátorů vozidel a pro usnadnění jejich výběru za podmínek denních i nočních, aby se tak snížila bezpečnostní rizika zaviněná odváděním pozornosti řidiče od vlastního řízení a chybnou volbou ovládačů.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  1 00 4 0 121040i0 23.06.2011    
  00 5 0 121050i0 28.10.2011    
  00 6 0 121060i0 26.07.2012    
  00 7 0 121070i0 18.11.2012 121080-c  
  00 7 1 121071i0 13.11.2013 121071-c  
  00 8 0 121080i0 15.07.2013    
  00 9 0 121090i0 22.06.2017 2016/96  
  00 10 0 1210a0i0 16.10.2018 2018/25  
 2 01 0 0 121100i0 15.06.2015 2012/30  15.06.2017
  01 1 0 121110i0 22.06.2017 2016/97  
  01 2 0 121120i0 19.07.2018 2017/116  
  01 3 0 121130i0 16.10.2018 2018/26  
  01 4 0 121140i0  25.09.2020 2020/22  
  01 5 0 121150i0 08.10.2022 2022/22 + para82  
  01 6 0 121160i0  24.09.2023 2023/21  

Předpis EHK č. 121 je přílohou č. 120 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 545 Kč
Předmět: Identifikace a značení ovládačů a sdělovačů