Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 120


EHK 120 Netto výkon motorů traktorů a nesilničních pracovních strojů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ PRO MONTÁŽ DO ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH TRAKTORŮ A DO NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ Z HLEDISKA MĚŘENÍ NETTO VÝKONU,

NETTO TOČIVÉHO MOMENTU A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIVA

Tento předpis se použije k sestavení křivek výkonu, točivého momentu a spotřeby paliva při plném zatížení motoru jako funkci otáček spalovacího motoru, který je podle výrobce určen:

- pro vozidla kategorie T

- pro nesilniční mobilní stroje, pracující s proměnnými otáčkami nebo s konstantními otáčkami.

Spalovací motory náležejí do jedné z následujících kategorií:

- vratné spalovací motory (zážehové nebo vznětové), avšak s výjimkou motorů s volnými písty;

- motory s rotačním pístem (zážehové nebo vznětové).

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  00 0 1 120001i0 26.06.2007    
  00 1 0 120010i0 13.14.2012    
 1 01 0 0 120100i0 26.07.2012    
  02 0 0 120200i0 29.12.2018 2018/52  

Předpis EHK č. 120 je přílohou č. 119 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 295 Kč
Předmět: Netto výkon motorů traktorů a nesilničních pracovních strojů