Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 118


EHK 118 Hořlavost materiálů

JEDNOTNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRO MATERIÁLY UŽÍVANÉ V KONSTRUKCI URČITÝCH KATEGORIÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTI PŘI HOŘENÍ A/NEBO JEJICH SCHOPNOSTI ODPUZOVAT PALIVO NEBO MAZIVO

Tento předpis se vztahuje na hořlavost (zápalnost, rychlost hoření, tavné vlastnosti) a na schopnost odpuzovat palivo nebo mazivo u materiálů užívaných ve vozidlech kategorie M3, tříd II a III.

Schválení typu se uděluje podle:

- části I – schválení typu vozidla z hlediska hořlavosti a/nebo schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo u konstrukčních částí použitých v interiéru karoserie vozidla, v motorovém prostoru a v jakémkoli odděleném prostoru pro topení

a z hlediska hořlavosti elektrických kabelů použitých ve vozidle;

- části II – schválení konstrukční části z hlediska její hořlavosti a/nebo její schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnové dokumenty

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 118000i0 06.04.2005    
  01 0 0 118100i0 09.12.2010    09.12.2012
 1 02 0 0 118200i0 26.07.2012 118200_c  26.07.2016, 26.07.2017 (viz. přechodná opatření)
  02 1 0 118210i0 03.11.2013 116210-c  
  02 2 0 118220i0 08.10.2016 2016/14  
  02 3 0 118230i0 10.10.2017 2017/16  
  02 4 0 118240i0 16.10.2018 2018/23  
  02 5 0 118250i0 22.06.2022 2021/152  
  03 0 0 118300i0 10.10.2017 2017/18  
03 1 0 118310i0 16.10.2018 2018/24  
  03 2 0 118320i0  22.06.2022 2021/101  
  04 0 0 118400i0  30.09.2021 2021/27  
  04 1 0 118410i0  05.06.2023 2022/121  

Předpis EHK č. 118 je přílohou č. 117 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 198 Kč
Předmět: Hořlavost materiálů ve vnitřním prostoru