Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 117


EHK 117 Emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka, valivý odpor a adheze za vlhka

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ PNEUMATIK Z HLEDISKA EMISÍ HLUKU VALENÍ A/NEBO ADHEZE NA VLHKÉM POVRCHU A NEBO VALIVÉHO ODPORU

Tento předpis se vztahuje na nové pneumatiky tříd C1, C2 a C3 z hlediska jejich vyzařování hluku, valivého odporu a na nové pneumatiky třídy C1 z hlediska adhezních vlastností na mokrých površích (adheze na mokré vozovce). Nevztahuje se však na:

- pneumatiky konstruované jako „dočasné náhradní pneumatiky“ a označené „Pouze pro dočasné užití“;

- pneumatiky s kódem jmenovitého průměru ráfku ≤10 (nebo ≤ 254 mm) nebo ≥25 (nebo ≥ 635 mm);

- pneumatiky pro soutěže;

- pneumatiky, určené k montáži na jiné kategorie vozidel než jsou M, N a O;

- pneumatiky s doplňujícími zařízeními ke zlepšení tažných vlastností (např. pneumatiky se hřeby);

- pneumatiky s kategorií rychlosti menší než 80 km/h (F).

- Pneumatiky vyrobené pouze pro montáž na vozidla s první registrací před 1. říjnem 1990.

- Profesionální terénní pneumatiky.

- Smluvní strany musí vystavovat schválení nebo musí uznávat schválení pro emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka a pro adhezi na mokrých površích a nebo pro valivý odpor.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

2 01 0 3 117103i0 22.062011    
3 02 4 0 117240i0 13.02.2014 117240-c  
  02 5 0 117250i0 10.06.2014 117250-c  
  02 6 0 117260i0 09.10.2014 117260-c  
  02 7 0 117270i0 8.10.2015 2015/5  
4 02 8 0 117280i0 20.01.2016 2015/65  
  02 9 0 117290i0 09.02.2017 2016/60  
  02 10 0 1172a0i0  11.01.2020 2019/54  
  02 11 0 1172b0i0  25.09.2020 2020/6  
  02 12 0 1172c0i0  03.01.2021 2020/75  
  02 13 0 1172d0i0 30.09.2021 2021/8  
  02 14 0 1172e0i0  08.10.2022 2022/8  
  02 15 0 1172f0i0  24.09.2023 2023/5  
  03 0 0 117300i0 04.01.2023 2022/83  
  03 1 0 117310i0  24.09.2023 2023/6+para 88  
  04 0 0 117400i0 24.09.2023 2023/8  
  04

1

0 117410i0  05.01.2024 2023/76  

Předpis EHK č. 117 je přílohou č. 116 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 823 Kč
Předmět: Emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka, valivý odpor a adheze za vlhka