Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 116


EHK 116 Ochrana pře neoprávněným užitím a poplašné systémy

JEDNOTNÁ TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRO OCHRANU MOTOROVÝCH VOZIDEL PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ

ČÁST I − Schválení vozidel kategorií M1 a N1 z hlediska jejich zařízení k ochraně proti neoprávněnému použití.

ČÁST II − Schválení poplašných systémů pro vozidla určených k trvalému namontování na vozidla kategorie M1 a na ta vozidla kategorie N1, jejichž maximální hmotnost nepřekračuje 2 t .

ČÁST III − Schválení vozidel kategorií M1 a těch vozidel kategorie N1, jejichž maximální hmotnost nepřekračuje 2 t, z hlediska jejich poplašného systému (systémů).

ČÁST IV − Schválení imobilizérů a vozidel kategorie M1 a těch vozidel kategorie N1, jejichž maximální hmotnost nepřekračuje 2 t, z hlediska imobilizérů.

- Instalace zařízení specifikovaných v části I do vozidel jiných kategorií je volitelná; pokud však jsou taková zařízení instalována, musí splňovat všechna příslušná ustanovení tohoto předpisu.

- Instalace zařízení specifikovaných v částech III a IV do vozidel jiných kategorií, nebo do vozidel kategorie N1, jejichž maximální hmotnost překračuje 2 t, je volitelná; pokud však jsou taková zařízení instalována, musí splňovat všechna příslušná ustanovení tohoto předpisu.

- Na žádost výrobce mohou smluvní strany udělovat schválení podle částí I až IV pro vozidla jiných kategorií a pro zařízení určená k montáži do takových vozidel.

- K datu, kdy začnou používat tento předpis, prohlásí smluvní strany, které části tohoto předpisu budou vyžadovat na svém území pro každou z kategorií vozidel.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnové dokumenty

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  00 2 0 116020i0 15.10.2008 116030_c  
  00 3 0 116030i0 23.06.2011    
  00 4 0 116040i0 15.07.2013    
  00 5 0 116050i0 18.06.2016 2015/91  
  00 6 0 116060i0  15.10.2019 2019/14  
  00 7 0 116070i0  29.05.2020 2019/102  
  00 8 0 116080i0 30.09.2021 2021/25  
  00 9 0 116090i0  08.10.2022 2022/50  
  01 0 0 116100i0  22.06.2022 2021/99  
  01 1 0 116110i0  24.09.2023 2023/23  

Předpis EHK č. 116 je přílohou č. 115 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 718 Kč
Předmět: Ochrana před neoprávněným užitím a poplašné systémy