Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 110


EHK 110 Konstrukční části pro pohon na zemní plyn

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ:

I. ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL POUŽÍVAJÍCÍCH STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) VE SVÉM POHONNÉM SYSTÉMU;

II.VOZIDEL S OHLEDEM NA MONTÁŽ ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ SCHVALOVANÉHO TYPU PRO POUŽITÍ STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) V JEJICH POHONNÉM SYSTÉMU

Tento předpis platí pro:

- Část I. Zvláštní konstrukční části pro vozidel kategorie M a N1 používající stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo kapalný zemní plyn (LNG) ve svém pohonném systému;

- Část II. Vozidla kategorie M a N1 s ohledem na montáž zvláštních konstrukčních částí schváleného typu, pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo tekutého zemního plynu (LNG) pro pohon.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument  Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od
  00 6 0 110060i0 18.06.2007    
  00 8 0 110080i0 22.07.2009    
  00 9 0 110090i0 19.08.2010    
 2 01 0 0 110100i0 15.07.2013    15.07.2014, 15.01.2015 (viz přechodná ustanovení)
 3 01 1 0 110110i0 10.06.2014    
  01 2 0 110120i0 09.10.2014 110120-c  
  01 3 0 110130i0 08.10.2015 2015/13  
  01 4 0 110140i0 18.06.2016 2015/89  
  01 5 0 110150i0 22.06.2017 2016/95  
  01 6 0 110160i0 10.10.2017 2017/15  
  01 7 0 110170i0 19.07.2018 2017/114  
02 0 0 110200i0 08.10.2016 2016/13  01.09.2017, 01.09.2018 (viz. přechodná ustanovení)
  02 1 0 110210i0 19.07.2018 2017/115  
03 0 0 110300i0 16.10.2018 2018/22  
      1   14.11.2018 2018/153  
  03 1 0 110310i0 28.05.2019 2018/125  
  03 2 0 110320i0 15.10.2019 2019/13  
  04 0 0 110400i0  15.10.2019 2019/16  
04 1 0 110410i0 25.09.2020 2020/20  
  04 2 0 110420i0 25.09.2020 2020/21  
  04 3 0 110430i0  22.06.2022 2021/107  
  05 0 0 110500i0  22.06.2022 2021/98  
  04 4 0 110440i0 05.01.2024 2023/78  
  06 0 0 110600i0  24.09.2023 2023/24  

Předpis EHK č. 110 je přílohou č. 109 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 606 Kč
Předmět: Konstrukční části pro pohon na zemní plyn