Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 107


EHK 107 Konstrukce autobusů a autokarů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3 Z HLEDISKA JEJICH CELKOVÉ KONSTRUKCE

Tento předpis platí pro každé jednopodlažní nebo dvoupodlažní, tuhá nebo kloubová vozidla kategorie M2 nebo M3.

Požadavky této směrnice se však nevztahují na následující vozidla:

- na vozidla používaná pro zabezpečenou dopravu osob, např. vězňů;

- na vozidla speciálně zkonstruovaná pro dopravu zraněných nebo nemocných osob (sanitní vozidla);

- na terénní vozidla;

- na vozidla speciálně zkonstruovaná pro dopravu školáků.

Požadavky tohoto předpisu se však vztahují na následující vozidla jen v rozsahu požadavků, které jsou slučitelné uvažovaným užitím a funkcí těchto vozidel:

- na vozidla zkonstruovaná pro užití u policie, bezpečnostních a ozbrojených sil;

- na vozidla, která mají místa k sedění určená k použití, pouze když vozidlo stojí, která však nejsou určena pro dopravu více než osmi osob (s výjimkou řidiče) za jízdy. Příklady takového uspořádání zahrnují pojízdné knihovny, pojízdné kostely a pojízdné nemocniční jednotky. U takových vozidel musí být sedadla, která jsou zkonstruována pro používání za jízdy vozidla, pro jejich uživatele zřetelně identifikovatelná.

V důsledku doplnění příslušných opatření nic v tomto předpisu nebrání smluvním stranám v tom, aby u vozidel registrovaných na jejich území stanovily montážní a technické požadavky na zařízení pro zvukové a/nebo vizuální zobrazení cesty a/nebo cíle, ať již jsou montovány uvnitř nebo venku.

Rev.SérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  04 5 0   22.06.2017 2016/91  
4     2   13.03.2019 2019/23  
5 05 0 0 107520i0 15.06.2015    
  05 3 0 107530i0 08.10.2015    
  05 4 0 107540i0 18.06.2016 2015/104  
  05 5 0 107550i0 08.10.2016 2016/10  
  05 6 0   22.06.2017 2016/92  
5     2   13.03.2019 2019/24  
6 06 1 0 107610i0 15.06.2015    
  06 3 0 107630i0 8.10.2015    
  06 4 0 107640i0 18.06.2016 2015/88  
  06 5 0 107650i0 08.10.2016 2016/11  
  06 6 0   22.06.2017 2016/93,  
  06 7  0   16.10.2018 2018/19  
  06   2   15.03.2017 2017/13  
  06   3   13.03.2019 2019/25  
  06 8 0 107680i0 29.05.2020 2019/99  
  06 9 0 107690i0 25.09.2020 2020/12  
7 07 0 0   08.10.2016 2016/12  01.09.2020
  07 1 0 107710i0 22.06.2017 2016/94  
  07   1 107711i0 15.03.2017 2017/14  
  07 2 0 107720i0 16.10.2018 2018/20  
7     2   13.03.2019 2019/26  
  07 3 0 107730i0  29.05.2020 2019/100  
  07 4 0 107740i0 25.09.2020 2020/13  
  08 0 0 107800i0 16.10.2018 2018/21  
  08 1 0 107810i0  15.10.2019 2019/12  
8 08  0 1 107811i0  13.03.2019 2019/27  
  08 2 0 107820i0  29.05.2020 2019/101  
  08 3 0 107830i0  25.09.2020 2020/14  
 9 09 0 0 107900i0  30.09.2021 2021/26  
  10 0 0 107a00i0  08.10.2022 2022/53  

Předpis EHK č. 107 je přílohou č. 106 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 175 Kč
Předmět: Vozidla kategorie M2 a M3