Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 106


EHK 106 Pneumatiky pro zemědělská vozidla

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ PNEUMATIK PRO ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VOZIDLA A PRO JEJICH PŘÍPOJNÁ VOZIDLA

Tento Předpis se vztahuje na nové pneumatiky, přednostně, nikoliv však výhradně, konstruované pro zemědělská a lesnická vozidla (motorová vozidla kategorie T), zemědělské stroje (motorové i tažené) a na zemědělská přípojná vozidla, pneumatiky jsou identifikovány symboly kategorie rychlosti, které odpovídají rychlosti 65 km/h (rychlostní symbol „D“) a nižší.

Nevztahuje se na typy pneumatik, konstruované přednostně pro jiné účely, jako jsou:

- zemní stroje;

- průmyslové nákladní automobily a jeřáby.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

 1 00 7 0 106070i0 24.10.2009    
  00 8 0 106080i1 17.03.2010    
  00 9 0 106090i0 27.01.2013    
 2 00 10 0 1060a0i0 03.11.2013 1060a0-c  
  00 11 0 1060b0i0 15.06.2015    
  00 12 0 1060c0i0 08.10.2015 2015/10  
  00 13 0 1060d0i0 18.06.2016 2015/109  
  00 14 0 1060e0i0 09.02.2017 2016/59  
  00 15 0 1060f0i0  10.02.2018 2017/70  
  00 16 0 1060g0i0 29.12.2018 2018/57  
  00 17 0 1060h0i0  15.10.2019 2019/5  
  00 18 0 1060i0i0  25.09.2020 2020/5  
  00 19 0 1060j0i0  30.09.2021 2021/7  
  00 20 0 1060k0i0 04.01.2023 2022/86  
  00 21 0   22.09.2024 2024/3  

 Předpis EHK č. 106 je přílohou č. 105 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 476 Kč
Předmět: Pneumatiky pro zemědělská vozidla