Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 105


EHK 105 Konstrukce vozidel ADR (pro dopravu nebezpečných nákladů)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL URČENÝCH K PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Z HLEDISKA ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKČNÍCH CHARAKTERISTIK TĚCHTO VOZIDEL

Ustanovení tohoto předpisu platí pro konstrukci základních vozidel motorových vozidel kategorií N a jejich přípojných vozidel kategorií O určených pro přepravu nebezpečných věcí a pro která platí

odstavec 9.1.2 přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od
 1 04 1 0 105410i0 22.07.2009    
 2 05 0 0 105500i0 23.06.2011    
  05 1 1 105511i0 06.02.2013 105510-c  
  05 2 0 105520i0 15.06.2015 105520-c  
  06 0 0 105600i0 22.06.2017 2016/90 01.04.2018
  06 1 0 105610i0 28.05.2019 2018/126  
  06 2 0   24.09.2023 2023/20  

Předpis EHK č. 105 je přílohou č. 104 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 605 Kč
Předmět: Konstrukce vozidel ADR (pro dopravu nebezpečných nákladů)