Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 103


EHK 103 Náhradní katalytické systémy

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO HOMOLOGACI NÁHRADNÍCH ZAŘÍZENÍ K REGULACI ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK MOTOROVÝCH VOZIDEL

Tento předpis platí pro homologaci typu, jako samostatných technických celků, zařízení k regulaci znečišťujících látek určených k montáži do jednoho typu, nebo více typů motorových vozidel kategorií

pokrytých oblastí působnosti příslušné verze předpisu č. 83, jako náhradní díly.

Katalyzátory a zachycovače částic jsou považovány za zařízení k regulaci znečišťujících látek pro účely tohoto předpisu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  00 2 0 103020i0 04.04.2005    
 1 00 3 0 103030i0 23.06.2011    
  00 4 0 103040i0 10.06.2014 2013/114  

Předpis EHK č. 103 je přílohou č. 102 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 363 Kč
Předmět: Náhradní katalytické systémy