Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 101


EHK 101 Emise CO2 a spotřeba paliva

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ POHÁNĚNÝCH VÝHRADNĚ SPALOVACÍM MOTOREM NEBO POHÁNĚNÝCH HYBRIDNÍM ELEKTRICKÝM HNACÍM ÚSTROJÍM

Z HLEDISKA MĚŘENÍ EMISÍ OXIDU UHLIČITÉHO A SPOTŘEBY PALIVA A/NEBO MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A AKČNÍHO DOSAHU NA ELEKTŘINU, A DÁLE VOZIDEL KATEGORIÍ M1 A N1

POHÁNĚNÝCH VÝHRADNĚ ELEKTRICKÝM HNACÍM ÚSTROJÍM Z HLEDISKA MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A AKČNÍHO DOSAHU NA ELEKTŘINU

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M1 a N1 z hlediska:

- měření emisí oxidu uhelnatého (CO2) a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu vozidel poháněných pouze spalovacím motorem nebo hybridním elektrickým hnacím ústrojím,

- pro měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu vozidel kategorií M1 a N1, poháněných pouze elektrickým hnacím ústrojím.

Neplatí pro vozidla kategorie N1, jestliže jsou splněny obě následující podmínky:

- typ motoru, který je namontován do tohoto typu vozidla, byl schválen podle předpisu č. 49, a

- celková roční celosvětová výroba vozidel N1 tohoto výrobce je méně než 2 000 jednotek.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 9 0 101090i0 19.08.2010    
  00 10 0   28.05.2019 2018/149  
  01 0 0 101100i0 09.12.2010    
 3 01 1 0 101110i0 27.01.2013    
  01 2 0 101120i0 15.07.2013    
  01 3 0 101130i0 10.06.2014 101130-c  
  01 4 0 101140i0 22.01.2015 101140-c  
  01 5 0 101150i0 20.01.2016 2015/58  
  01 6 0 101160i0 18.06.2016 2015/103  
  01 7 0 101170i0 10.10.2017 2017/44  
  01 8 0 101180i0 28.05.2019 2018/150  
  01 9 0 101190i0  03.01.2021 2020/64  
  01 10 0 1011a0i0  07.01.2022 2021/71  
  01 11 0 1011b0i0 22.06.2022 2021/134  
  01 12 0

1011c0i0 

05.01.2024 2023/65  

Předpis EHK č. 101 je přílohou č. 100 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 602 Kč
Předmět: Emise CO2 a spotřeba paliva