Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 100


EHK 100  Vozidla s elektrickým pohonem

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ  VOZIDEL Z HLEDISKA ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA  ELEKTRICKÝ POHON

Část I: bezpečnostní požadavky silničních vozidel na elektrický pohon kategorií M a N s maximální konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h, vybavených jedním nebo více hnacími motory pracujícími na elektrickou energii,

motory nejsou trvale připojeny na elektrickou distribuční síť a ani jejich části a systémy vysokého napětí nejsou galvanicky napojeny na vysokonapěťovou sběrnici elektrického rozvodu.

Část II: bezpečnostní požadavky na Nabíjecí systém uložení energie (REESS) silničních vozidel kategorie M a N vybavených jedním nebo více hnacími motory pracujícími na elektrickou energii, motory nejsou trvale připojeny na elektrickou distribuční síť

Část II tohoto předpisu se nevztahuje na REESS , jehož (jejichž) primárním užitím je dodávání energie pro startování motoru a/nebo osvětlení a pro jiné doplňující systémy vozidla.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  00 1 0 100010i0 21.02.2002    
  01 1 0 100110i0 26.07.2012    
1 01 4 0   29.01.2016 2015/51  
  01 5 0   28.05.2019 2018/134  
  02 0 0 100200i0 15.07.2013    
  02 1 0 100210i0 10.06.2014 100210-c  
2 02 2 0 100220i0 29.01.2016 2015/52  15.07.2016
  02 3 0 100230i0 18.06.2016 2015/98  
  02 4 0 100240i0 28.05.2019 2018/135  
  02 5   100250i0  15.06.2024 2023/118  
  03 0 0 100300i0  09.06.2021 2020/109  
  03   1   15.11.2023 2023/133  
  03 1 0 100310i0  22.06.2022 2021/118  
  03 2 0 100320i0 04.01.2023 2022/64  
  03 3 0 100330i0 15.06.2024 2023/119 a Corr.1  

Předpis EHK č. 100 je přílohou č. 99 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 234 Kč
Předmět: Vozidla s elektrickým pohonem