Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 097


EHK 097 Poplachové systémy

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH POPLAŠNÝCH SYSTÉMŮ (VAS) A MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH POPLAŠNÝCH SYSTÉMŮ (AS)

Tento předpis platí pro:

ČÁST I : Vozidlové poplašné systémy (VAS) určené k trvalému montování na vozidla kategorie M1 a vozidla kategorie N1 s celkovou hmotností nepřevyšující 2 t.

ČÁST II: Vozidla kategorie M1 a ta vozidla kategorie N1, jejichž celková hmotnost není větší než 2 tuny z hlediska jejich poplašného(-ých) systému(-ů) (AS).

ČÁST III: Imobilizéry a vozidla kategorie M1 a ta vozidla kategorie N1, jejichž celková hmotnost není větší než 2 tuny z hlediska jejich imobilizérů.

Montáž zařízení uvedených v Části II a Části III na vozidla kategorií jiných než M1 nebo N1 s maximální hmotností větší než 2 tuny je nepovinná, ale takové instalované zařízení musí splňovat všechny příslušné požadavky tohoto předpisu. Vozidla vyhovující ustanovením Části III a Části IV předpisu č. 116 se považují za vyhovující Části II a Části III tohoto předpisu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 1 01 5 0 097150i0 18.06.2007    
  01 6 0 097160i0 23.06.2011    
  01 7 0 097170i0 15.07.2013    
  01 8 0 097180i0 18.06.2016 2015/87  
  01 9 0 097190i0 30.09.2021 2021/24  

Předpis EHK č. 97 je přílohou č. 96 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 355 Kč
Předmět: Poplachové systémy