Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 096


EHK 096 Emise znečisťujících látek z traktorů a mobilních silničních strojů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ URČENÝCH K MONTÁŽI DO ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH TRAKTORŮ A DO NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ Z HLEDISKA EMISÍ ZNEŠIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z MOTORU

Tento předpis platí pro emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů:

- použitých ve vozidlech kategorie T s instalovaným netto výkonem větším než 18 kW, avšak nepřesahujícím 560 kW,

- použitých v nesilničních mobilních strojích s instalovaným netto výkonem větším než 18 kW, avšak nepřesahujícím 560 kW, pracujících s proměnnými otáčkami,

- použitých v nesilničních mobilních strojích s instalovaným netto výkonem větším než 18 kW, avšak nepřesahujícím 560 kW, pracujících s konstantními otáčkami.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnová dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 0 0 096200i0 03.02.2008    
  03 1 0 096310i0 15.07.2013    
 3 04 0 0 096400i0 13.02.2014 096400-c  
  04 1 0 096410i0 15.06.2015 096s04d01c  
  05 0 0 v přípravě 29.12.2018 2018/51  

 

Předpis EHK č. 96 je přílohou č. 95 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 783 Kč
Předmět: Emise znečisťujících látek z traktorů a mobilních silničních strojů