Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 095


EHK 095 Ochrana při bočním nárazu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO HOMOLOGACI VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY CESTUJÍCÍCH PŘI BOČNÍM NÁRAZU

Tento předpis se vztahuje na chování nosné konstrukce prostoru pro cestující při bočním nárazu vozidel kategorie M1 a N1, u kterých není R-bod nejnižšího sedadla výše než 700 mm od povrchu země,

odpovídá-li vozidlo referenční hmotnosti definované v odstavci 2.10 tohoto předpisu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 1 0 095210i0 12.08.2004    
  02 1 1 095211i0 16.11.2005    
  03 0 0 095300i0 23.06.2011    
  03 1 0 095310i0 26.07.2012    
  03 2 0 095320i0 15.07.2013    
 2 03 3 0 095330i0 13.02.2014 095330-c  
  03 4 0 095340i0 10.06.2014    
  03 5 0 095350i0 20.01.2016 2015/50  
  03 6 0 095360i0 18.06.2016 2015/97  
  03 7 0 095370i0 28.05.2019 2018/133  
  04 0 0 095400i0  03.01.2021 2020/61  
  04 1 0 095410i0  22.06.2022 2021/116  
  04 2 1 095420i0  23.08.2024 2023/116Corr.1  
  05 0 0 095500i0 09.06.2021 2020/108  
  05 1 0 095510i0  07.01.2022 2021/62   
  05 2 0 095520i0  22.06.2022 2021/117  
  05 3 0 095530i0  05.01.2024 2023/48  
  05 4 1 095540i0  15.06.2024 2023/117 a Corr.1  
  06 0 0   15.06.2024 2023/108  

Předpis EHK č. 95 je přílohou č. 94 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 747 Kč
Předmět: Ochrana při bočním nárazu