Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 093


EHK 093 Zařízení proti podjetí zepředu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ

I. PŘEDNÍHO OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ PROTI PODJETÍ (POZPP)

II. VOZIDLA Z HLEDISKA MONTÁŽE POZPP SCHVALOVANÉHO TYPU III. VOZIDLA Z HLEDISKA JEJICH OCHRANY PROTI PODJETÍ PŘÍDĚ (OPPP)

Tento Předpis platí pro

ČÁST I: POZPP, která jsou určena k montáži na vozidla kategorií N2 a N3 ;

ČÁST II: montáž na vozidlech kategorií N2 a N3 1/ těch POZPP, která byla typově homologována podle části I tohoto Předpisu

ČÁST III: vozidla kategorií N2 a N3 z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě (OPPP), vybavená POZPP, které nebylo separátně homologováno dle části I tohoto Předpisu, nebo (vozidla) konstruovaná a/nebo vybavená tak, že jejich díly komponent mohou být posuzovány jakožto splňující funkci POZPP.

Vozidla kategorie N2 s celkovou hmotností nepřesahující 7,5 t musí splňovat pouze požadavek světlosti od země 400 mm, uvedený v tomto Předpisu.

Požadavky tohoto Předpisu neplatí pro:

- mimo silniční vozidla kategorií N2G a N3G.

- vozidla taková, u nichž jejich použití je neslučitelné s ustanoveními o OPPP

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument  

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 093000k0 27.02.1994    
  00 1 0 v přípravě  09.06.2021 2020/83  

Předpis EHK č. 93 je přílohou č. 92 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 799 Kč
Předmět: Zařízení proti podjetí zepředu