Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 089


EHK 089 Zařízení k omezování rychlosti vozidel

 JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ:

I. VOZIDEL Z HLEDISKA OMEZENÍ JEJICH MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI NEBO JEJICH FUNKCE NASTAVITELNÉHO OMEZENÍ RYCHLOSTI.

II. VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE SCHVALOVANÉHO TYPU ZAŘÍZENÍ OMEZENÍ RYCHLOSTI (SLD) NEBO ZAŘÍZENÍ NASTAVITELNÉHO OMEZENÍ RYCHLOSTI (ASLD).

III. ZAŘÍZENÍ OMEZENÍ RYCHLOSTI (SLD) A ZAŘÍZENÍ NASTAVITELNÉHO OMEZENÍ RYCHLOSTI (ASLD).

Tento předpis se vztahuje na:

Část I: Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 a vybavená zařízením SLD a vozidla kategorií M a N vybavená zařízením nastavitelného omezení rychlosti ASLD; když tato zařízení nebyla homologována samostatně podle části III tohoto předpisu, nebo na vozidla, která jsou konstruována a/nebo vystrojena tak, že jejich součásti mohou být považovány za zcela nebo částečně plnící příslušnou funkci SLD nebo ASLD, podle případu.

Část II: Montáž zařízení SLD na vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 a montáž zařízení ASLD, homologovaných jako typ podle Části III tohoto předpisu, na vozidla kategorií M a N.

Část III: Zařízení SLD, která jsou určena k montáži na vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 a zařízení ASLD, která jsou určena k montáži na vozidla kategorií M a N.

Účelem tohoto předpisu je omezit silniční rychlost vozidel systémem vozidla, který má primární funkci v řízení dodávky paliva motoru nebo managementem motoru.

 

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 1 0 089010i0 12.08.2002    
  00 1 1 089011i0 12.03.2008    
  00 2 0 089020i0 30.01.2011    
  00 3 0 089030i0 29.12.2018 2018/56  

Předpis EHK č. 89 je přílohou č. 88 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 053 Kč
Předmět: Zařízení k omezování rychlosti vozidel