Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 086


EHK 086 Montáž zařízení pro osvětlení a pro světelnou signalizaci traktorů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH VOZIDLOŮ Z HLEDISKA MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie T, R a S z hlediska montáže jejich zařízení pro osvětlení a pro světelnou signalizaci.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 4 0 086040i0 15.10.2008    
  00 5 0 086050i0 24.10.2009    
 2 00 6 0 086060i0 8.10.2015 2015/26  
  00 7 0 086070i0  15.10.2019 2018/111  
 3 01 0 0 086100i0 22.06.2017 2016/83  22.06.2019
  01 1 0 086110i0  15.10.2019 2018/110/Rev.1  
  01 2 0 086120i0 29.05.2020 2019/88  
  01 3 0 086130i0  30.09.2021 2021/37  
 3 01 4 0 086140i0  04.01.2023 2022/103  
 4 02 0 0 086200i0  22.06.2022 2021/87  
  02 1 0 086210i0  04.01.2023 2022/104  
  03 0 0 086300i0  15.06.2024 2023/93  

Předpis EHK č. 86 je přílohou č. 85 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 246 Kč
Předmět: Montáž zařízení pro osvětlení a pro světelnou signalizaci traktorů