Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 085


EHK 085 Měření netto výkonu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ NEBO ELEKTRICKÝCH HNACÍCH ÚSTROJÍ K POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL KATEGORIÍ M a N Z HLEDISKA

MĚŘENÍ NETTO VÝKONU A MAXIMÁLNÍHO TŘICETIMINUTOVÉHO VÝKONU ELEKTRICKÝCH HNACÍCH ÚSTROJÍ

Tento Předpis platí pro znázornění křivky výkonu motoru při plném zatížení v závislosti na otáčkách motoru, udávaném výrobcem pro spalovací motory nebo pro elektrická hnací ústrojí a dále

pro maximální třicetiminutový výkon elektrických hnacích ústrojí, přičemž tyto motory nebo hnací ústrojí jsou určené k pohonu motorových vozidel kategorií M a N.

Spalovací motory příslušejí k jedné z následujících kategorií:

- Motory s vratnými písty (zážehové nebo vznětové), avšak s vyloučením motorů s volnými písty.

- Motory s rotačním pístem (zážehové nebo vznětové).

- Motory s atmosférickým sáním nebo přeplňované.

Elektrická hnací ústrojí se skládají z kontrolérů a motorů a užívají se k pohonu vozidel jako jediný způsob pohonu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 4 0 085040i0 23.06.2005    
  00 5 0 085050i0 17.03.2010    
00 6 0 085060i0 15.07.2013    
  00 7 0 085070i0 18.06.2016 2015/102  
  00 8 0 085080i0 29.12.2018 2018/50  
  00 9 0 085090i0  11.01.2020 2019/44  
  00 10 0 0850a0i0  29.05.2020 2019/112  
  00 11 0 0850b0i0  04.01.2023 2022/75  
  00 12 0 0850c0i0  05.01.2024 2023/64  

Předpis EHK č. 85 je přílohou č. 84 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 016 Kč
Předmět: Měření netto výkonu