Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 084


EHK 084 Měření spotřeby paliva

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO HOMOLOGACI OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ SE SPALOVACÍM MOTOREM Z HLEDISKA SPOTŘEBY PALIVA

Tento Předpis platí pro měření spotřeby paliva udávané výrobcem u všech vozidel kategorie M1, N1 a vozidla s maximální celkovou hmotností menší než 2 t, vybavených spalovacími motory.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 084000k0 15.04.1990    

Předpis EHK č. 84 je přílohou č. 83 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958, je sice stále platný, ale ve svém celém rozsahu byl nahrazen dokonalejším předpisem EHK č. 101. V důsledku toho ČR od tohoto předpisu odstoupila.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 343 Kč
Předmět: Měření spotřeby paliva