Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 083


EHK 083 Emise vozidel kategorií M1 a N1

 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK PODLE POŽADAVKŮ NA MOTOROVÉ PALIVO 

Tento předpis stanovuje technické požadavky na schvalování typu motorových vozidel a stanovuje pravidla pro shodnost vozidel v provozu, životnost zařízení k regulaci emisí a pro palubní diagnostické systémy (OBD).

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M1, M2,N1 a N2 s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg.

Na žádost výrobce lze schválení typu udělené podle tohoto předpisu rozšířit z vozidel uvedených výše na vozidla zvláštního určení kategorií M1, M2, N1 a N2 bez ohledu na jejich referenční hmotnost.

Výrobce musí prokázat orgánu pro schvalování typu, který udělil schválení typu, že dotyčné vozidlo je vozidlem zvláštního určení.

 

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  03 2 0 není k dispozici 28.05.2019 2018/144  
  04 1 0 není k dispozici 28.05.2019 2018/145  
  05 9 0 0835a0i0 23.06.2011    
  05 11 0 0835b0i0 18.06.2016 2015/100  
  05 12 0   28.05.2019 2018/146  
  05 13 0835d0i0 09.06.2021 2020/115  
  05 14   07.01.2022 2021/68  
  05 15 0   22.06.2022 2021/131  
  05 16 0   05.06.2023 2022/134  
  05 17 0 0835h0i0  05.01.2024 2023/61  
  06 1 0 083610i0 23.06.2011    
  06 2 0 083620i0 13.04.2012 083630-1c  
  06 3 0 083630i0 15.07.2013 083630-2c  
  06 - 3 083630i3 13.11.2013 083r6c3-c  
  06 4 0 083640i0 22.01.2015 083640-c  
  06 5 0 083650i0 29.01.2016 2015/56  
  06 6 0 083660i0 18.06.2016 2015/101  
  06 7 0 083670i0 09.02.2017 2016/42  
  06 8 0 083680i0 22.06.2017 2016/108  
  06 9 0 083690i0 10.10.2017 2017/42  
  06 10 0 0836a0i0 10.02.2018 2017/64  
  06 11 0 0836b0i0 29.12.2018 2018/48  
  06 12 0 0836c0i0 28.05.2019 2018/147  
  06 13 0 0836d0i0  11.01.2020 2019/42  
  06 14 0 0836e0i0  03.01.2021 2020/62  
  06 15 0   09.06.2021 2020/116  
  06 16   07.01.2022 2021/69  
  06 17 0 0836h0i0  22.06.2022 2021/132  
  06 18 0   05.06.2023 2022/135  
  06 19 0 0836j0i0  05.01.2024 2023/62  
 5 07 - - 083700i0 22.01.2015 2014/41

22.01.2015, 01.09.2017 (M, N1)

01.09.2015, 04.09.2018 (N1, N2)

viz. přechodná ustanovení

  07 1 0 083710i0 29.01.2016 2015/57  
  07 2 0 083720i0 8.10.2016 2016/8  
  07 3 0 083730i0 09.02.2017 2016/43  
  07 4 0 083740i0 22.06.2017 2016/109  
  07 5 0 083750i0 10.10.2017 2017/43  
  07 6 0 083760i0 10.02.2018 2017/65  
  07 7 0 083770i0 29.12.2018 2018/49  
  07 8 0 083780i0 28.05.2019 2018/148  
  07 8 1 083781i0 28.05.2019 2019/60  
  07 9 0 083790i0  11.01.2020 2019/43   
  07 10 0 0837a0i0  29.05.2020 2019/127  
  07 11 0 0837b0i0  03.01.2021 2020/63  
  07 12 0 0837c0i0 09.06.2021 2020/117  
  07 13 0 0837d0i0  07.01.2022 2021/70  
  07 14 0 0837e0i0  22.06.2022 2021/133  
  07 15 0 0837f0i0  05.06.2023 2022/136  
  07 16 0 0837g0i0 05.01.2024 2023/63  
  08 0 0 083800i0  05.01.2024 2023/57  

Předpis EHK č. 83 je přílohou č. 82 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958 .

Cena (roč. přístup bez DPH): 8 688 Kč
Předmět: Emise vozidel kategorií M1 a N1